školní klub

Školní klub na ZŠ Hostýnská je určen dětem od čtvrtých do devátých tříd. Děti zde mohou trávit svůj volný čas po skončení vyučování. Často využíváme vlastní vybavení (stolní tenis, stolní hokej a fotbal, různé deskové, karetní a jiné hry), ale i vybavení tělocvičen, nebo venkovní areál školy. V klubu také funguje průběžná celoroční hra pro podporu finanční gramotnosti – máme vytvořený zjednodušený systém oběhu vlastní měny a děti se tak učí základy nakládání s penězi.