Rozvrh hodin ŠK

školní rok 2016/2017

 

 

11:45-12:45

12:46-13:45

13:45-14:45

14:44-15:45

15:45-16:00

Pondělí 1. odd

-

Čel

Čel

Čel

Čel

Pondělí 2. odd

-

Če

Pro

Pro

Pro

Úterý 1. odd

-

Čel

Čel

Čel

Čel

Úterý 2. odd

-

Če

Pro

Pro

Pro

Středa 1. odd

-

Čel

Čel

Čel

Čel

Středa 2. odd

-

Pro

Pro

Pro

Pro

Čtvrtek 1. odd

-

Čel

Čel

Čel

Čel

Čtvrtek 2. odd

Če

Če

Kub

Kub

Kub

Pátek 1. odd

-

Če

Če

Če

Če

Pátek 2. odd

-

Kub

Pro

Pro

Pro

 

Čermáková – Če

Černá – Čel

Kubíčková – Kub

Prokůpek – Pro