Školní klub je součástí základní školy Hostýnská a má na starosti využití volného času dětí ze čtvrtých až devátých tříd. V prostorách klubu mohou relaxovat, sportovat, hrát si, ale i diskutovat o různých tématech. Díky jasně stanoveným a důsledně prosazovaným pravidlům (děti se podílejí na formulování jejich konkrétní podoby), se zde mohou cítit bezpečně a jistě.